تماس با ما

دفتر مركزي: بازار – سبزه ميدان – دالان توتون فروش ها – سراي اعظم شماره 103
تلفن: 982155602077+
فكس
: 982155610994+  
ايميل:
talebi@iranbaft.ir

 دفتر فروش: بازار – سبزه ميدان – سراي خورشيد – شماره 1
تلفن: 98215608548+
فكس : 982155807620+
ايميل
:
info@iranbaft.ir

كارخانه: جاده آبعلي – شهرك صنعتي خرمدشت – پشت كارخانه زيپ ايران خيابان قائم – ايران بافت
تلفن: 982212583822+
         982212583791+     
ايميل:
factory@iranbaft
.ir