نم
ايندگيهاي خارج از كشور - L.M.T company


اين شركت با جديدترين دستگاههاي بافندگي كه در اختيار دارد انواع پارچه هاي مبلي را توليد و به كشورهاي آلمان، انگلستان، لهستان و روسيه صادر مي نمايد. با گرفتن نمايندگي از اين شركت توانستيم همان پارچه هاي رومبلي با استاندارد جهاني را وارد ايران نماييم

توليدات شركت  LMT :

1-
انواع شانل اعم از گلدار و ساده
2- انواع پارچه هاي شانل حصيري بافت در رنگبندي هاي مختلف

3- انواع پارچه هاي شانل پلي استر ويسكوز و غيره