نم
ايندگيهاي خارج از كشور -    Mefro company 

اين شركت در استامبول تركيه واقع است. توليدات اين شركت اعم از پارچه هاي شانل و پارچه هاي ميكرو مي باشد، كه پارچه هاي شانل در 20 رنگ و طرح مي باشد. پارچه هاي ميكرو كه جديداٌ در بازار پارچه مبلي عرضه مي گردد نيز داراي 25 نوع رنگ و طرح مختلف مي باشد .