معرفي محصولات -
محصولات اداري

اين شركت در زمينه توليد پارچه روكش صندلي هاي اداري يكي از بزرگترين تامين كنندگان اين نوع پارچه مي باشد. در واحد توليدي ماهيانه بيست هزار متر پارچه و از كشور تركيه با وارد كردن ماهيانه پانزده هزارمتر پارچه توانستيم 90% نياز توليد كنندگان صندلي هاي اداري را برآورده نماييم. درضمن قسمت توليد نيز قابليت توليد هرگونه پارچه را نيز دارد.
كارخانجات طرف قرارداد با ايران بافت

رادسيستم ـ كامپي سيستم ـ شايان ـ اروند ـ نيكان ـ راحتيران ـ دنا ـ اوج ـ روناك سيستم ـ محك ـ پارس تكنيك و غيره .

گالري عكس