طراحي

در زمينه طراحي شركت ايران بافت با دراختيار داشتن جديدترين ماشين آلات طراحي توانسته در اسرع زمان توليدات مبلي خود را طراحي و توليد نمايدطراحي در دو قسمت
1-
طراحي دابي
2- طراحي ژاكارد