ماشين آلات

 
شركت ايران بافت با در اختيار داشتن دستگاههاي بافندگي ايتاليايي مي تواند انواع پارچه هاي رومبلي را توليد نمايد. دستگاههاي بافندگي اين شركت تا عرض   160 سانتي متر و بطور نامحدود توانايي بافت هرگونه پارچه اعم از شانل گوبلن و غيره را دارد. سيستم بافت اين ماشين آلات ژاكارد بوده و هر دستگاه روزانه 120 متر تا 150 متر بسته به نوع نقشه توليد پارچه دارد