شركت ايران بافت از بدو تاسيس تا امروز سعي نموده در بازار پارچه هاي مبلي و روكش اتومبيل حرف اول را بزند. اين شركت با تاسيس كارخانه در سال 1376 هرساله در حدود سيصد هزارمتر پارچه توانسته در اين بازار نقش مهمي ايفا نمايد. اين واحد با آمادگي كامل و كادر متخصص اعلام مي دارد توان توليد و سفارش هرگونه پارچه رومبلي ـ روكش صندلي اداري را بصورت نامحدود دارد.. از سال 1380 با توجه به اينكه اغلب مشتريان بطرف طراحي هاي جديد و متنوع رو آوردند و به علت اينكه قاچاق پارچه هاي مبلي روند رو به رشدي داشت  لذا اين شركت با گرفتن نمايندگي از كشور تركيه كه قطب اول صنعت نساجي در اروپا است توانست با وارد كردن پارچه رومبلي و روكش صندلي هاي اداري قسمتي از بازار را جوابگو باشد. اين شركت در حال حاضر نزديك به يكصدوپنجاه هزارمتر پارچه در سال از شركتهاي طرف قرارداد خود در تركيه وارد مي نمايد.
 
اهداف شركت ايران بافت
1- جلب رضايت مشتريان
2- توليد پارچه رومبلي و روكش صندلي اداري درحد كيفيت نمونه خارجي
3-وارد كردن پارچه رومبلي و روكش صندلي اداري با استانداردهاي جهاني

كارخانجات طرف قرارداد با ايران بافت
رادسيستم ـ كامپي سيستم ـ شايان ـ اروند ـ نيكان ـ راحتيران ـ دنا ـ اوج ـ روناك سيستم ـ محك ـ پارس تكنيك و غيره